พพ. เปิดบ้าน อวดผลสำเร็จโครงการโซลาร์รูฟท็อป 75 kW
share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานสัมมนาแถลงผล "โครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง” โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จากการดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนงานราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน เพื่อให้ พพ. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 75 กิโลวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537