สัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0”
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนา "Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตร” และการเสวนาในหัวข้อ "ก้าวสู่ยุค Smart Farming” โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการฟาร์มโคนมขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537