ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างกิจวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่าย (วัดสว่างคงคาและรพ.สต.หนองไผ่)เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน ณ ศุนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม)
share facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างกิจวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่าย (วัดสว่างคงคาและรพ.สต.หนองไผ่)เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 22 คน ณ ศุนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม)เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่องกระบวนการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสายพัธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ฯให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537