สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศ
share facebook
พพ. โชว์ความสำเร็จโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำฯ รพ.รัฐ นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกัปตันวิท โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี สำหรับโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ โดย พพ. ให้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 176 ล้านบาท "เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาครัฐ 14 หน่วยงาน โดยเข้าทำการสำรวจ ออกแบบ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีการใช้พลังงานที่สูงมาก ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการได้เกิดความสำเร็จเกิดผลประหยัดกว่า 47 ล้านบาท คืนทุนภายใน 3 ปี ซึ่ง พพ.จะมีขยายผลต่อไปในอนาคต” นายโกมล กล่าว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537