18 อาคารอนุรักษ์พลังงาน คว้ารางวัลฉลาก “BEC Awards” ประจำปี 2561
share facebook
18 อาคารอนุรักษ์พลังงาน คว้ารางวัลฉลาก "BEC Awards” ประจำปี 2561

นายประพนธ์ วงษท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นมอบฉลากรับรอง "BEC Awards” ให้กับอาคาร 18 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังาน โดยมีอาคารชื่อดังเข้ารับรางวัลในปีนี้ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย, อาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชดา ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยการมอบฉลากรับรองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
นายประพนธ์ กล่าวว่า พพ.ได้ดำเนินการตรวจแบบ BEC มาตั้งแต่ปี 2552-2561 ในรูปแบบของการสมัครใจ โดยได้ตรวจประเมินอาคารไปแล้วกว่า 650 แห่ง และมีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคารแล้ว 114 แห่ง เกิดผลประหยัดพลังงานคิดเป็นเงินราว 1,500 ล้านบาท
สำหรับเกณฑ์ BEC ที่ พพ.อยู่ระหว่างผลักดันให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เบื้องต้นแนวทางบังคับใช้จะเริ่มต้นกับอาคารที่ขออนุญาตสร้างใหม่ หรือดัดแปลงเพิ่มเติมที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ที่จะต้องออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอาคารด้านพลังงาน หรือ BEC คาดว่า จะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562
สำหรับอาคารทั้ง 18 แห่งที่ได้รับฉลากรับรองในปีนี้ ประกอบด้วย ระดับดีเด่น ได้แก่ 1.เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ประเภท ศูนย์การค้า
ระดับดีมาก ได้แก่ 1.อาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทสถานศึกษา 2.เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา บ ริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ประเภท ศูนย์การค้า 3.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 1 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 4.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 2 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 5.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 3 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 6.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 4 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 7.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 5 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 8.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 6 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด
9.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 7 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 10.แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง อาคาร 8 บริษัท พฤษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด 11.สถาบันวงดุริยางค์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท สภานศึกษา 12.อาคารสินแพทย์ นนทบุรี โรงพยาบาลสินแพทย์ ประเภท สถานพยาบาล 13.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท สถานพยาบาล 14.โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชดา ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประเภท อาคารชุด
15.อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประเภท สำนักงาน
ระดับดี ได้แก่ 1. อาคารอินเตอร์ เซนจ์ 21 บริษัท บี แอนด์ จี จำกัด ประเภท อาคารสำนักงาน และ 2.อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิรดา ประเภท สถานศึกษา
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537