การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร, ชุมชนในเขตพื้นที่ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 10 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.วังหลุม จ.พิจิตร รวม 45 คน ในการนี้นายสุชาติ แดงทองมี นายก อบต.วังหลุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537