ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยูอาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม รุ่นที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนในเขตพื้นที่ ต.คลองน้ำไหล และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร รวม 55 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537