โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561
share facebook
ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี(นายสำราญ ปทุมานนท์) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยเข้าร่วมกิจกรรม โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561 ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ,เยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และเป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตร "พลังงานชีวมวล"โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน ณ โรงแรมช่อลดา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  วันที่ 27-28 ส.ค.61

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537