ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน
share facebook
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 24-25 ส.ค.61 มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 52 รูป ประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 51 ท่านโดยมี พระราชวิจิตร ปฎิภาน เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เป็นประธาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537