ผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house)
share facebook
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านหนองสองห้อง จ.หนองคาย โดยนายประวิทย์ พวงพงษ์ ได้ขออนุญาตนำผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house) ของ ศบ.4 (จ.หนองคาย) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปราศฝุ่นละออง มีมาตรฐานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้มีเพาะเห็ดอีกหลายชนิดด้วยกัน วันที่ 7 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537