จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ โดยใช้วงบ่อซีเมนต์ ให้กับวัดตะโก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อใช้ในการกำจัดขยะภายในวัด และเป็นต้นแบบในการผลิตเทคโนโลยีฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537