กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง"เพิ่มเติม
-รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีบุคลากรจาก กองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี,บุคลากรของ กศน.อ.โพนพิสัย,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค,นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยาและ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
-รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพเซกา จ.บึงกาฬ,เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมและประชาชนทั่วไปจากชุมชนวัดธาตุหนองคาย กล่าวต้อนรับโดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537