นิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา
share facebook
พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมจำนวน200 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537