นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย โดยได้รับความสนใจ ซักถามถึงการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณาจารย์เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537