ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จดังนี้.-
1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน
2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และ
3.สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 129 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537