ถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา
share facebook
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537