"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา"
share facebook
พลังงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) มาให้ความรู้ด้านพลังงานให้แก่นักเรียน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537