ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ ในการแสดงความมั่นคง แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537