กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 มิถถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537