อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
share facebook
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นางสมนึก สิทธิการณา เป็นประธานในพิธีเปิด 23 -24 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537