ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่7 ก.ค. 2561 share facebook
ศูนย์บริการวิชการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) แนะนำ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่คณะครู และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง 18 โรงเรียน จำนวน 800 คน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้ให้การต้อนรับและแนะนำ ภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537