นิทรรศการ “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง”
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง”  ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพพ.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) บรรยายใน หัวข้อ "นโยบายและภารกิจของ พพ. ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักพลังงานสู่ชุมชนภาคกลาง” ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537