ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน โดยวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 30 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537