กิจกรรม “ปั่นจักรยาน "6X4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง”
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรม "ปั่นจักรยาน "6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ร่วมปั่นจักรยาน กับขบวนจักรยาน (สายเหนือ) ระหว่างอำเภอพรหมพิราม ถึงตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 10 กิโลเมตร ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และปล่อยตัว ขบวนจักรยาน (สายเหนือ) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537