พพ. นำผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018
share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร พพ. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เคยได้รับรางวัล Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อาคาKBTG) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว Green Building) เป็นอาคารที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนรวมถึงความเย็นสบาย และมีพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาระของเครื่องปรับอากาศโดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันความร้อนได้สูงสุดแต่ยังมีพื้นที่เปิดโล่งของช่องหน้าต่างไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ของแสงธรรมชาติ และความรู้สึกสบายของผู้ใช้อาคาร การนำคณะเข้าศึกษาดูงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537