ศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล
share facebook
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการลดภาระอัตรากระแสไฟฟ้าของสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและ นำเสนอระบบโซล่าเซลให้แก่คณะ อบจ.นครศรีฯ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537