กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
share facebook
นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537