วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
share facebook
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ต้นประดู่,ต้นตะแบก,ต้นยางนา,ต้นสารภี บริเวณศูนย์ฯเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537