จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561
share facebook
"จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561 "เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่6(จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆบริเวณรอบๆศูนย์ฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537