โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน"
share facebook
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดยการนำ ของ นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน" นำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรี) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537