ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน ในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน ในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนันสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537