รายการ "เพชรหอมสงสัย"จากช่อง 7 สี มาเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 6
share facebook
รายการ "เพชรหอมสงสัย"จากช่อง 7 สี มาเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 6 นายสุกรี คชพรม หน.ศูนย์ฯพาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในศูนย์..จนหายสงสัยและช่วงนี้ชาวบ้านในบริเวณรอบศูนย์ฯมาใช้บริการตากมะม่วงแผ่น,กล้วยและอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพราะได้ผลดี. สะอาด ปลอดภัย สีสรรน่ากิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537