โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษืพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม
share facebook
 
 
ขยายเวลารับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม ถึง 31 ต.ค. 2561
 
 
 
 
 
ขยายเวลารับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม ถึง 14 ก.ย. 2561
 

 
ขยายเวลารับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม ถึง 31 ก.ค. 2561

เอกสารในการสมัคร
- ใบสมัคร (Word, PDF
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (Word, PDF)
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (Word, PDF)
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งยืนยันการรับเงินสนับสนุน (Word, PDF)
- ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน (Word, PDF)
 
 
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม
 
เพิ่มเติม
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (Word, PDF)
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (Word, PDF)
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งรับเงินสนับสนุน (Word, PDF)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537