ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง"
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอด และได้รับเกียรติจาก ผกท.(คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537