วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
share facebook
วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตากผลิตภัณฑ์ชนิดปลาตากแห้ง สรุปใช้งานได้ดีกับการตากปลา ชุมชนจึงขอข้อมูลเทคโนฯ เพื่อต่อยอดไปหาผู้รับจ้างทำกรีนเฮ้าส์ไว้ใช้งานเองต่อไป เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537