ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" จำนวน 34 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย โดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 และเจ้าหน้าที่ ศบ.4 ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอด เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537