การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ปและฝาครอปแก๊ส รุ่นที่ 2
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ป และ ฝาครอปแก๊ส" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน45 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537