การสาธิต ผลิตและใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน รุ่นที่ 3
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, วิสาหกิจชุมชนเห็ดอินทรีย์บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน 45 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537