ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่ง นายสุรเดช เหลาพันนาพลังงานจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่8-10มีนาคม 2561มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537