คณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยท่านรักษาการพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 ท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537