ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว กล่าวรายงาน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 51 คน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537