คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 207 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 จ.นครศรีฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ ันที่ 8 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537