ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน โดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ และมีผู้บริหารของโรงเรียนสร้างคอมวิทยา,โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี,โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคายพร้อมคณะ และได้รับเกียรติจาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน(นางสมนึก สิทธิการณา) เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537