การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก ชุมชน หมู่ 5, หมู่ 15 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชน หมู่ 5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 46 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537