ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ นักเรียน จาก ร.ร.ปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ, อบต.โปร่งไฮ จ.บึงกาฬ, รพ.สต.หนองกอมเกาะพร้อม อสม.,ชุมชนท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537