เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 กิโลวัตต์
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 กิโลวัตต์ ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 2.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นแบบแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชน ให้เกิดการเรียนรู้การผลิตและใช้พลังงานทดแทนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537