ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
share facebook
มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน โดยมีการอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บุคลากร และนักศึกษา ได้นำแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537