พนจ.บุรีรัมย์ และวิสาหกิจชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
พนจ.บุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดธุรกิจของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 20 คน เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537