คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
share facebook
นายไกร ศรจอนกุลและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537