โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพขร, เครือข่ายป่าชุมชนตำบลบ้านดง หมู่ 1 หมู่ 8, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ, โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร, กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรวังชะพลู , โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และ ชุมชน หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 35 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537